Інформація для акціонерів та стейкхолдерів (осіб та/або груп осіб, інтереси яких прямо пов’язані з діяльністю емітента або перетинаються з його інтересами)*
 1. Регулярна інформація
 2. Особлива інформація
 3. Інша інформація
 1. Календарний план розміщення регулярної інформації
 2. Структура власності приватного акціонерного товариства, 100 відсотків акцій якого прямо або опосередковано належать одній особі
 3. Інформація про заплановане проведення (скликання) загальних зборів
 4. Інформація, що міститься в проспекті (інформації про випуск) цінних паперів та змінах до проспекту (інформації про випуск) цінних паперів
 5. Звіт про результати емісії цінних паперів
 6. Інформація, що підлягає оприлюдненню відповідно до законодавства
 7. Інформація про придбання акцій акціонерного товариства за наслідками придбання контрольного пакета акцій, або значного контрольного пакета акцій, або домінуючого контрольного пакета акцій
 8. Повідомлення про створення акціонерного товариства однією особою або про придбання однією особою усіх акцій товариства