I. Регулярна інформація
розміщено наступну інформацію (назва/сутність) у формі електронного документу у машинозчитувальному форматі дата розміщення
Річна інформація 2020 р. перейти до інформації не передбачено законодавством 28.04.2021
Річна інформація 2019 р. перейти до інформації не передбачено законодавством 28.04.2020
Річна інформація 2018 р. перейти до інформації не передбачено законодавством 30.04.2019
Річна інформація 2017 р. не передбачено законодавством не передбачено законодавством 27.04.2018
Річна інформація 2016 р. не передбачено законодавством не передбачено законодавством 21.04.2017
Річна інформація 2015 р. не передбачено законодавством не передбачено законодавством 27.04.2016
Річна інформація 2014 р. не передбачено законодавством не передбачено законодавством 30.04.2015
Річна інформація 2013 р. не передбачено законодавством не передбачено законодавством 30.04.2014
II. Особлива інформація
розміщено наступну інформацію (назва/сутність) у формі електронного документу у машинозчитувальному форматі дата розміщення
Зміна складу посадових осіб 28.04.2021 перейти до інформації не передбачено законодавством 30.04.2021
Зміна складу посадових осіб 28.04.2021 перейти до інформації не передбачено законодавством 29.04.2021
Зміна складу посадових осіб 01.04.2019 перейти до інформації не передбачено законодавством 02.04.2019
Зміна складу посадових осіб 26.04.2018 не передбачено законодавством не передбачено законодавством 27.04.2018
Зміна складу посадових осіб 24.04.2017 не передбачено законодавством не передбачено законодавством 25.04.2017
Зміна складу посадових осіб 26.04.2016 не передбачено законодавством не передбачено законодавством 29.04.2016
Зміна складу посадових осіб 28.04.2015 не передбачено законодавством не передбачено законодавством 05.05.2015
Зміна складу посадових осіб 26.04.2014 не передбачено законодавством не передбачено законодавством 06.05.2015
III. Інша інформація
1. Календарний план розміщення регулярної інформації
Обов’язок розкриття поширюється на емітентів, які здійснили публічну пропозицію та/або цінні папери яких допущені до торгів на регульованому фондовому ринку
розміщено наступну інформацію (назва/сутність) у формі електронного документу у машинозчитувальному форматі дата розміщення
2. Структура власності приватного акціонерного товариства, 100 відсотків акцій якого прямо або опосередковано належать одній особі
Обов’язок розкриття не поширюється на:
1) товариства, яке здійснювало публічну пропозицію цінних паперів, та/або
2) товариства, яке є підприємством, що становить суспільний інтерес, та/або
3) товариства 100 відсотків акцій якого прямо або опосередковано належить державі
розміщено наступну інформацію (назва/сутність) у формі електронного документу у машинозчитувальному форматі дата розміщення
3. Інформація про заплановане проведення (скликання) загальних зборів
розміщено наступну інформацію (назва/сутність) у формі електронного документу у машинозчитувальному форматі дата розміщення
Кількість голосів не передбачено законодавством не передбачено законодавством 23.04.2021
Загальні збори 28.04.2021 перейти до інформації не передбачено законодавством 25.03.2021
Загальні збори 16.04.2020 перейти до інформації не передбачено законодавством 16.03.2020
Загальні збори 01.04.2019 не передбачено законодавством не передбачено законодавством 28.02.2019
4. Інформація, що міститься в проспекті (інформації про випуск) цінних паперів та змінах до проспекту (інформації про випуск) цінних паперів
розміщено наступну інформацію (назва/сутність) у формі електронного документу у машинозчитувальному форматі дата розміщення
5. Звіт про результати емісії цінних паперів
Обов’язок розкриття інформації поширюється на:
1) товариства, які є підприємствами, що становлять суспільний інтерес
2) підприємства, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави
3) товариства, у яких державна або комунальна частка становить 25 і більше відсотків участі у статутному капіталі (у випадку прямого володіння), або 50 і більше відсотків участі у статутному капіталі (у випадку опосередкованого володіння)
розміщено наступну інформацію (назва/сутність) у формі електронного документу у машинозчитувальному форматі дата розміщення
6. Інформація, що підлягає оприлюдненню відповідно до законодавства
Обов’язок розміщення інформації, передбаченої пунктом 123 Положення*, поширюється на такі категорії акціонерних товариств:
1) товариства, які є підприємствами, що становлять суспільний інтерес
2) підприємства, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави
3) товариства, у яких державна або комунальна частка становить 25 і більше відсотків участі у статутному капіталі (у випадку прямого володіння), або 50 і більше відсотків участі у статутному капіталі (у випадку опосередкованого володіння)
! Інші акціонерні товариства розміщують інформацію, передбачену пунктом 123 Положення*, якщо її наявність є обов’язковою згідно із законом.
розміщено наступну інформацію (назва/сутність) у формі електронного документу у машинозчитувальному форматі дата розміщення
Платежі державі в 2020 р. перейти до інформації не передбачено законодавством 30.08.2021
Протокол 28.04.2021 не передбачено законодавством не передбачено законодавством 06.05.2021
Пояснення про перерозміщення перейти до інформації не передбачено законодавством 30.04.2021
Платежі державі в 2019 р. перейти до інформації не передбачено законодавством 30.08.2020
Протокол 16.04.2020 перейти до інформації не передбачено законодавством 23.04.2020
Платежі державі в 2018 р. перейти до інформації не передбачено законодавством 30.08.2019
Протокол 01.04.2019 перейти до інформації не передбачено законодавством 10.04.2019
Зміна адреси веб-сайту емітента не передбачено законодавством не передбачено законодавством 27.02.2019
Протокол 26.04.2018 не передбачено законодавством не передбачено законодавством 30.04.2018
Протокол 21.04.2017 не передбачено законодавством не передбачено законодавством 27.04.2017
Протокол 26.04.2016 не передбачено законодавством не передбачено законодавством 30.04.2016
Протокол 29.04.2015 не передбачено законодавством не передбачено законодавством 30.04.2015
Протокол 26.04.2014 не передбачено законодавством не передбачено законодавством 29.04.2014
Статут не передбачено законодавством не передбачено законодавством 17.04.2014
Свідоцтво про державну реєстрацію випуску акцій товариства №187/08/1/10 не передбачено законодавством не передбачено законодавством 16.03.2012
7. Інформація про придбання акцій акціонерного товариства за наслідками придбання контрольного пакета акцій, або значного контрольного пакета акцій, або домінуючого контрольного пакета акцій
розміщено наступну інформацію (назва/сутність) у формі електронного документу у машинозчитувальному форматі дата розміщення
8. Повідомлення про створення акціонерного товариства однією особою або про придбання однією особою усіх акцій товариства
розміщено наступну інформацію (назва/сутність) у формі електронного документу у машинозчитувальному форматі дата розміщення