веб-сайт емітента цінних паперів 

Назва Публічне акціонерне товариство "Янцівський гранітний кар'єр"
Код 05467607
Адреса Україна, 70050, Запорізька обл., Вільнянський р-н, с. Кам'яне, вул. Зелена, 30
Телефон (06143) 971-42, ф. (06143) 972-46

Перелiк iнформацiї Переглянути iнформацiю Завантажити Дата
розмiщення
Регулярна річна інформація емітента цінних паперів річна інформація 2010 р.  
річна інформація 2011 р.  
річна інформація 2012 р.   24.04.2013
річна інформація 2013 р.   30.04.2014
річна інформація 2014 р.   30.04.2015
річна інформація 2015 р.   27.04.2016
річна інформація 2016 р.   21.04.2017
річна інформація 2017 р.   27.04.2018
річна інформація 2018 р. річна інформація 2018 р. 30.04.2019
річна інформація 2019 р. річна інформація 2019 р. 28.04.2020
річна інформація 2020 р. річна інформація 2020 р. 28.04.2021
Особлива інформація емітента цінних паперів 26.04.2014   06.05.2015
28.04.2015   05.05.2015
26.04.2016   29.04.2016
24.04.2017   25.04.2017
26.04.2018   27.04.2018
01.04.2019 01.04.2019 02.04.2019
28.04.2021 28.04.2021 29.04.2021
28.04.2021(перерозміщення) 28.04.2021(перерозміщення) 30.04.2021
Регулярна квартальна інформація емітента цінних паперів не передбачається  
Повідомлення про проведення загальних зборів 01.04.2019   28.02.2019
16.04.2020 16.04.2020 16.03.2020
28.04.2021 28.04.2021 25.03.2021
Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій кількість акцій   23.04.2021
Cтатут, засновницький (установчий) договір, зміни до статуту Статут   17.04.2014
Положення про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган та ревізійну комісію, інші внутрішні документи та зміни до них положення загальними зборами не затверджувались  
Положення про філії та представництва положення загальними зборами не затверджувались  
Принципи (кодекс) корпоративного управління не затверджувався  
Протоколи загальних зборів 28.04.2012   11.05.2012
31.07.2012   02.08.2012
30.04.2013   30.04.2013
26.04.2014   29.04.2014
29.04.2015   30.04.2015
26.04.2016   30.04.2016
21.04.2017   27.04.2017
26.04.2018   30.04.2018
01.04.2019 01.04.2019 10.04.2019
16.04.2020 16.04.2020 23.04.2020
28.04.2021   06.05.2021
Bисновки ревізійної комісії (ревізора) та аудитора  
Документи звітності, що подаються відповідним державним органам  
Проспект(и) (зміни до проспекту(ів)) емісії відсутні  
Свідоцтво(а) про державну реєстрацію випуску акцій та інших цінних паперів товариства №187/08/1/10  
Перелік афілійованих осіб товариства із зазначенням кількості, типу та/або класу належних їм акцій  
Повідомлення про можливість реалізації акціонерами переважного права у процесі приватного розміщення акцій при додатковій емісії відсутнє, відповідне рішення не приймалось  
Повідомлення про прийняте загальними зборами рішення про припинення акціонерного товариства відсутнє, відповідне рішення не приймалось  
Повідомлення про прийняте рішення про дематеріалізацію цінних паперів (забезпечення існування цінних паперів в бездокументарній формі) відсутнє,  цінні папери існують в бездокументарній формі  
Звіт(и) управителя іпотечним покриттям за результатами перевірки іпотечного покриття відсутній, емітент не є управителем іпотечного покриття/емітентом іпотечних облігацій  
Інша інформація, що підлягає обов’язковому оприлюдненню відповідно до законодавства зміна адреси веб-сайту емітента   27.02.2019
Платежі державі в 2018 р. Платежі державі в 2018 р. 30.08.2019
Платежі державі в 2019 р. Платежі державі в 2019 р. 30.08.2020
Платежі державі в 2020 р. Платежі державі в 2020 р. 30.08.2021
Інша суттєва інформація пояснення про перерозміщення пояснення про перерозміщення 30.04.2021