* Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами (Положення), затверджене Рішенням НКЦПФР від 06 червня 2023 року № 608